Døgnafdelingen Stuen til Højre

 • ""
Døgnafdeling for anbragte børn i alderen 0-6 år

BESKRIVELSE 
En anbringelse på Døgnafdelingen Stuen til Højre handler primært om at give barnet en tryg og genkendelig hverdag. Stuen til Højre vil for en periode være barnets hjem og derfor er det personalets vigtigste rolle at skabe ro og forudsigelighed for barnet igennem omsorg og tydelige strukturer. Derfor er hverdagsritualer såsom bad, evt. skiftning, måltider og putning omdrejningspunkter for hverdagen. Opholdet er altid særlig tilrettelagt til hvert eneste barn og barnets rytme følges altid. Vi har skabt en afdeling hvor strukturerne, stemningen og indretningen bærer præg af at være så hjemlig og tryg som muligt. 

Samarbejdet med forældre er altid meget vigtigt. Hver eneste familie er forskellig og vi understøtter det samvær forældre har med deres børn, på den bedst mulig måde og arbejder på at forældre kan se sig selv i barnets hverdag. Vi samarbejder med forældrene om hvordan de får de bedste muligheder for at udvikle deres kompetencer som forældre og styrker relationen mellem barn og forældre så godt vi kan. Vi tilbyder bl.a. forældresamtaler og giver mulighed for at forældre kan arbejde med deres problematikker sammen med os.  

FORMÅL 
Et ophold på Døgnafdelingen Stuen til Højre har til hensigt at skabe sikkerhed for barnet og støtte forældrene i at være de bedste forældre de kan være selvom barnet for en kortere eller længere periode ikke kan bo hjemme. Vi har til opgave at give barnet tryghed, ro og forudsigelighed og aflaste barnet fra de problemer der er i familien for at sikre barnets udvikling og trivsel. 

INDHOLD 
Forløbet i Døgnafdelingen Stuen til højre vil altid blive tilpasset barnet og familiens behov, i samarbejde med barnets sagsbehandler.  

 • Forløbet kan bestå af:  
 • Krisebearbejdning for både børn og forældre i forbindelse med anbringelsen   
 • Børnesamtaler  
 • Hverdagslivstræning  
 • Legeterapi  
 • Psykologiske undersøgelser  
 • Forældresamtaler  
 • Familieøvelser  
 • Støtte til samvær  

MÅLGRUPPE 
Børn mellem 0-6 år der har behov for specialiseret pædagogisk indsats og som er udfordrede af en eller flere problematikker. Det kan være:  

 • Tilknytningsforstyrrelse 
 • Omsorgssvigt 
 • Udviklingstraumer 
 • Sociale og emotionelle vanskeligheder 
 • Vold 
 • psykiske vanskeligheder i familien 
 • Misbrug  

PRIS (2019) 

Afventer