Familielejlighederne 1. sal

  • ""
Lejlighedsafdeling med 7 lejligheder til både små og store familier

BESKRIVELSE
Børne- og Familiehuset Arild har plads til at 9 familier kan bo i kortere eller længere perioder. Der er 7 lejligheder på 1. sal og 2 i stueetagen. Lejlighederne har forskellige størrelser, nogle har to værelser og andre er kun et enkelt værelse. De tildeles efter familiesammensætning og enkelte værelser er alene tænkt til akut funktion hvor man ikke skal bo så længe. Alle boliger har eget bad og toilet og ingen har eget køkken.

Man bor i en lejlighed på Arild hvis man bar brug for at styrke sit forældreskab og der er bekymring for barnet. Der arbejdes målrettet med at skabe forandring og udvikling i familien. Arbejdet er fokuseret på barnets trivsel i familien, og dette sker igennem et tæt samarbejde med forældrene om at skabe den nødvendige forandring i forældreskabet.

Hvert forløb tilrettelægges individuelt, med afsæt i den handleplan der ligger til grund af foranstaltningen.

Familierne bor under opholdet i ”egen lejlighed” men i en professionel ramme, hvor det altid vil være muligt at hente vejledning, støtte og hjælp, dels fra familiebehandlerne og på de skæve tidspunkter fra personalet på døgnafdelingen i stueetagen.

De møblerede lejligheder er ikke så store, men der kan bo mellem 2-4 personer i dem.

Under et ophold på Arild er det forældrene selv der har det primære ansvar for deres barn/børn og dermed også ansvaret for den basale omsorg over for barnet. Man skal også selv have alle sine ting med, både dyner, sengetøj, eget tøj og relevante personlige ejendele. Familien har selv ansvar for at hente og bringe børn i institution.

Hvis du er forældre, så se mere under fanen ”Til forældre” hvor vi har lagt en masse information for dig der skal bo på Arild.

FORMÅL
Formålet med et ophold for familien i en lejlighed på Arild er at arbejde på tilknytningen mellem barn og forældre med fokus på barnets trivsel. Familien udarbejder sammen med familiebehandlerne på Arild fokuspunkter der både afspejler de forandringer der skal ske ifølge handleplanen og det der er meningsfuldt for familien at arbejde med.

INDHOLD
I Lejlighedsafdelingen arbejder man på relationsarbejde og samspil i familien ud fra det konkrete samvær. Forældrene oplæres og trænes i basal spæd- og småbørnsomsorg og pleje. Derudover tilbydes samtaler med fokus på familiens mønstre, strategier, problemer og udfordringer. Der er altid et fokus på at skabe et hverdagsliv med struktur og rytme.

Der gennemføres en række gruppebaserede aktiviteter såsom:

  • Familiebogen – en gruppe uden deltagelse af børn, hvor der arbejdes med at skabe en sammenhængende historie om familien og familiens værdier, drømme, håb og udfordringer.
  • Rideterapi og kropsgruppe – en gruppe hvor der arbejdes med kontakt og relation men en mere kropslig og sanseorienteret tilgang. Men også med motorik og viden om sammenhængen mellem at sanse, føle og tænke.
  • Flerfamiliegruppen – en gruppe hvor der arbejdes direkte med samspillet i familien i leg, samvær og praktiske aktiviteter. Men hvor flere familier er sammen og kan give hinanden feedback og erfaringsudveksle.
  • Fællesspisning – en gruppe hvor familierne på skift har ansvar for indkøb og madlavning og hvor de spiser sammen og bruger tid med hinanden i samtale om forskellige temaer.

Udover de planlagte aktiviteter er der daglig kontakt med familierne henover dagen både i form af tilsyn og mere uformelle møder og snakke. Der kan også aftales skærpet tilsyn, hvis dette er nødvendigt.

Efter udskrivningen drøfter vi sammen med sagsbehandler hvad der skal ske for at sikre at den forandring der er sket bliver fastholdt og omsat i hverdagslivet i hjemmet.

Familierne forventes at samarbejde omkring de aftaler der bliver indgået.

MÅLGRUPPE

Målgruppen er familier, hvor der er brug for at styrke og kvalificere forældreskabet og arbejde med relationerne og samspillet i familien. Det vil ofte være familier, hvor der er stor bekymring for barnets udvikling og trivsel.

Det kan også være familier hvor barnet endnu er ufødt men hvor der skal arbejdes med at etablere en foreløbig ramme for familien og på tilknytningen mellem mor og foster, samt mental og praktisk forberedelse på forældreskabet.

PRIS (2019)

Afventer