Hjemmebasen

 • ""
Fleksibel og pædagogisk støtte til børnefamilier i hjemmet

BESKRIVELSE

Hjemmebasen er fleksible pædagogiske og socialpædagogiske indsatser i form af ’fremskudt’ familiebehandling og støtte i hjemmet, hvor fokus i foranstaltningsindsatsen er på familiernes dagligdag, praktiske gøremål og aktiviteter i hjemmet – især i ydertimerne morgener, aftener, søn- og helligdage. 

FORMÅL

Formålet med foranstaltningen er, at forældrene bliver i stand til selv at tage ansvar og drage omsorg for børnene og familien som helhed.

At hjemmet er et godt, trygt, omsorgsfuldt og stimulerende fundament for hele familien.

Der vil således, i samarbejde med MY og forældrene, og med afsæt i handleplanens ’formål’ og ’mål’ blive udarbejdet en plan for, hvilke forandringer indsatsen skal skabe i og omkring familien i hjemme.

I planen vil der ligeledes fremgå ’delmål’ for den forventede progression inden for de aftalte udviklingspunkter.

INDHOLD

Omfanget af indsatsen varierer fra familie til familie fra få til flere timer dagligt eller et par gang om ugen.

Indsatsen vil hurtigt kunne op- og nedjusteres alt efter familiens behov ’her og nu’. Der vil eksempelvis i opstartsfasen på baggrund af MYs bekymringer, kunne aftales et intensivt forløb, som efterfølgende hurtigt nedjusteres, idet de bekymrende forhold vurderes til, at der være reduceret.

Det pædagogiske og socialpædagogiske arbejde vil målrette sig mod at hjælpe, vejlede og støtte forældrene/familierne med at løse praktiske opgaver og få etableret en god døgnrytme for barnet/børnene og hele familien i hjemmet.

Der vil være en opmærksomhed på familiens, barnets/børnenes trivsel og sikkerhed både ift.: 

 • Forudsigelig døgnrytme med omsorg og nærhed.
 • Dialog, stemninger, relationer og samspil i familien – forældre og barn/børn og søskende imellem.
 • Forudsigelighed og struktur så der sikres rolige morgener med tid til morgenmad, madpakker og gode rutiner med at komme ud ad døren og af sted til daginstitution, skole og arbejde.
 • Gode afhentningsrutiner i daginstitution / skole.
 • Stimulerende aktiviteter i familien med afsæt i barnets/børnenes aldre.
 • Rammesætning, tilrettelæggelse og struktur ift. at sikre sunde hoved- og mellemmåltider.
 • Forudsigelighed og struktur omkring aften- og putteritualer.

Det praktiske arbejde i og omkring familien

Det pædagogiske og det socialpædagogiske arbejde vil målrette sig imod de praktiske opgaver, der er forbundet med familielivet og hjemmet:

 • Organisering af hjemmet (reducere kaos).
 • Oprydning og rengøring.
 • Indkøb og madlavning.
 • Vejledning til praktiske forhold generelt herunder tøjindkøb og -vask ect.
 • Andet praktisk relevant for den enkelte familie.

MÅLGRUPPE

”Hjemmebasen” er en foranstaltningsindsats jf. SEL §52, stk.3, nr.2 for familier med børn i alderen 0 – 6+ år hvor myndighed:

 • Har bekymringer for barnets/børnenes trivsel og udvikling, idet forældrene har udfordringer og problemer med at skabe en tryg, omsorgsfuld og forudsigelig dagligdag for barnet/børnene.
 • Har vurderet, at forældrene/familien bedst profiterer af, at den pædagogiske og socialpædagogiske indsats med hjælp, vejledning og støtte foregår i og omkring familielivet i hjemmet.
 • Hjemmebasens foranstaltningsindsats kan være sideløbende med andre indsatser i familien, f.eks.; i andre af Arilds afdelinger, i et Familiehus, i en Sikkerhedsplan, i en daginstitution, på skolen, i netværket, i psykiatri-regi etc.
 • Hjemmebasens medarbejdere vil yde praktisk, pædagogisk og socialpædagogisk arbejde i hjemmet mellem kl.7 – 20. Derudover vil der være mulighed for telefonisk kontakt til medarbejdere på Arild mellem kl. kl. 20 - 07.

PRIS (2019)

Afventer