Støttet og overvåget samvær

  • ""
Hele eller dele af familien i støttet og overvåget samvær, både på institutionen og i hjemmet

BESKRIVELSE 
Arild tilbyder pædagogisk støtte, vejledning eller overvågning til familier, hvor der er brug for dette i forbindelse med samvær.  

FORMÅL

  • Barnet sikres mulighed for at vedligeholde kontakten til forældre og netværk  
  • Barnet sikres samvær i trygge og forudsigelige rammer med en relevant pædagogisk støtte til forældrene  
  • Forældrenes evne til at være sammen med barnet understøttes og kvalificeres igennem anerkendende og ressourcefokuserede metoder.  
  • Barnet beskyttes mod voksenadfærd der kan opleves som grænseoverskridende eller uhensigtsmæssig ud fra et barneperspektiv.  

MÅLGRUPPE 
Målgruppen for støtte eller overvåget samvær kan være: 

  • Børn der er hjemmeboende hos den ene forælder og hvor der er støttet samvær med den anden.   
  • Børn anbragt i plejefamilie – eller netværkspleje 
  • Børn der er anbragt på Arild, hvor der foreligger en beslutning om støttet eller overvåget samvær 

PRIS (2019) 

Afventer